dagbesteding op de Zorgboerderij dagbesteding op de Zorgboerderij dagbesteding op de Zorgboerderij
Stichting
    Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard

Aanmelden hulpboeren en hulpboerinnen

De eerste kennismaking

Als u contact opneemt met Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard, dan zal er eerst een oriŽnterend gesprek plaatsvinden. Wanneer daaruit blijkt dat de Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard u iets kan bieden wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan onze zorgboerderij.
Als er besloten is voor dagbesteding op de Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard, dan kunnen de volgende afspraken worden gemaakt:

Of een proefperiode wenselijk is. *
Welke dagdelen de hulpboer of hulpboerin wil en kan komen.
De tijdsduur, voor een onbeperkte periode of voor bepaalde tijd b.v. vakantieperiode.
Hoeveel begeleiding wenselijk is.
Wanneer en hoe vaak evaluatie zal plaatsvinden tussen ons en ouders of begeleiders.
Of er eventueel rapportage van de dagbesteding zal zijn.
Hoe de verzekeringen geregeld zijn.
Hoe de financiŽn geregeld zijn.
Het afmelden bij afwezigheid.
Hoe de klachtenprocedure werkt en wie de vertrouwenspersoon is. **
Hoe we omgaan met ernstige vormen van ontoelaatbaar gedrag. **
Al deze bovengenoemde punten zullen in een overeenkomst beschreven worden.
De overeenkomst zal gemaakt worden tussen de cliŽnt en de zorgboerderij en/of ouders, begeleiders of instelling die betrokken zijn bij de werkzaamheden op de zorgboerderij.

* Wil u/jij een rondleiding of een dagje ter kennismaking op onze zorgboerderij meelopen, dat kan natuurlijk altijd! Jullie zijn van harte welkom.
** Als u een zorgovereenkomst heeft van enkele jaren terug dan staan deze procedures er nog niet in. U kunt deze gegevens dan bij ons opvragen of vinden op het prikbord op de zorgboerderij.

Copyright© 2010: Stichting Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard. Alle rechten voorbehouden.