dagbesteding op de Zorgboerderij dagbesteding op de Zorgboerderij dagbesteding op de Zorgboerderij
Stichting
    Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard

Achtergrondinformatie

Ons doel

Het doel van de Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard om juist de kinderen met een zorgvraag zinvolle dagbesteding te bieden. Op een plaats waar rust en ruimte nog volop aanwezig is.

De christelijke identiteit/visie

- Een christelijke zorgboerderij is een boerderij waar het leven van mens en dier gerespecteerd word.
- Op de zorgboerderij vinden wij normen en waarden erg belangrijk.
- Houden een dagopening en beginnen en eindigen de maaltijd met gebed.
De praktijk van de zorgboerderij wordt ingericht naar de normen en waarden zoals die ons door God in de Bijbel zijn aangereikt. We willen leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. We vinden ook, dat we vanuit onze identiteit een evangeliserende opdracht hebben. Deze opdracht word bij de CZK voorzien van het beginnen met een Bijbelverhaal en gebed. Ook de maaltijd beginnen en eindigen met gebed.

Begeleidingsvisie

Vanuit onze missie en visie komen een aantal kernwoorden naar voren:

Vertrouwen

Kinderen moeten op elkaar en de begeleiding aankunnen. Begeleiding moeten op de kinderen aankunnen. Weten wat je aan de aan de ander hebt en van de ander mag verwachten. Vertrouwen hebben in de mogelijkheden, talenten en gaven van de ander.

Veiligheid

Kinderen moeten dagbesteding ontvangen in een omgeving die zowel fysiek als psychisch veilig is. Waarin ze zichzelf dus veilig moeten kunnen voelen. En het garanderen van deze veiligheid door de boerderij.

Aandacht

Weten wat de ander bezig houdt. Open staan voor het verhaal van de ander. Met elkaar de dag doorbrengen en bezig zijn met klusjes en leuke activiteiten omtrent de boerderij.

Respect

Respect voor de ander en wat er om je heen is. De ander zien zoals hij of zij is. Respect voor (leef)gewoontes en geloof.

Copyrightę 2010: Stichting Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard. Alle rechten voorbehouden.