dagbesteding op de Zorgboerderij dagbesteding op de Zorgboerderij dagbesteding op de Zorgboerderij
Stichting
    Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard

Sponsoring

Zonder uw financiŽle steun en de inzet van de vrijwilligers is het werken op een zorgboerderij niet mogelijk, daarom zijn wij een ieder dankbaar die ons in de afgelopen jaren ondersteund hebben.

Gezocht vrijwilligers

Gezocht vrijwilligers om tijdens NLdoet de logeerkamers van de kinderen op te knappen. Behang er af, muren glad maken, verven, nieuwe vloerbedekking en de kamers opnieuw inrichten.

Omdat NLdoet dag gelijk valt met een logeerweekend van de kinderen willen we de NLdoet dag een week eerder houden op 14 en 15 Maart 2014.

FinanciŽle bijdragen

Om (autistische) kinderen te leren omgaan met wachtrijen, grote mensenmassa en prikkels organiseren we regelmatig uitstapjes met de kinderen. Om deze uitstapjes mogelijk te maken zijn we afhankelijk van uw financiŽle bijdragen!

Als u ons financieel wil steunen kunt u uw bijdragen over maken naar St. Chr. Zorgboerderij Krimpenerwaard op rekening nummer NL77 RABO 0129063959 onder vermelding van Gift.

Goede doelen Stichting

Stichting Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard is een door de overheid erkent Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Als een Stichting erkend is door de overheid als (ANBI) wil zeggen dat we te maken hebben met een stichting zonder winst oog merk en dat de overheid er op toe ziet dat financiŽle middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om statutaire doelstellingen te behalen. Giften zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De statutaire doelstellingen zijn: Het aanbieden van zinvolle dagbesteding aan mensen met een zorgvraag en het daarvoor in stand houden van de zorgboerderij.

Naam stichting, St. Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard.
Statutaire vestigingsplaats, Ouderkerk aan den IJssel.
Inschrijving nummer KvK te Rotterdam, 24404634
rekening nummer / IBAN, NL77 RABO 0129063959

Zij gingen u reeds voor!

Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind (NSGK)
Skanfonds
VSBfonds
De ronde tafel
Oranje Fonds
Verschillende kerkgenootschappen, bedrijven en particulieren.

In de praktijk worden bedrijven of fondsen gevraagd om bijvoorbeeld de financiŽle bijdrage om de speeltoestellen aan te kunnen schaffen. En leggen de vrienden van St. Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard het speelterrein aan.

Copyright© 2010: Stichting Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard. Alle rechten voorbehouden.